ЛОКАЦИЈА

  А – објект ЈЦС Синтек
  Б – Качанички пат
  В – Обиколница

  • индустриска зона Визбегово, адреса 1551 бр.10 ( Качанички пат ) Скопје
  • извонредна локација на крстопат на главни друмски правци во непосредна близина на обиколницата на Скопје на само 1 км до комплексот на ЈЦС Синтек
  • поврзани непосредно преку коридор 8 со: Србија и Европа, Грција, Албанија, Бугарија, Косово
  • непосредна близина на граничен премин Блаце
  • овозможена комуникација и пристап од обиколницата и магистралниот пат до самиот комплекс преку два расположливи локални приоди
  • одлична пристапност до центално градско подрачје на Скопје